Tato stránka je určena pouze pro zaměstnance firmy L U K R A M s. r. o. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) 


S koncem února končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné od listopadu 2021 čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení, individuální karantény (izolace) nařízené dítěti z důvodu onemocnění Covid 19, či v dalších případech o kterých jsme informovali v tiskové zprávě ze dne 21. 12. 2021.

Od 1. března 2022 tak lze čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let opět pouze za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o OČR ošetřovní krizové na WWW.CSSZ.CZ nebo zde formulář je nutné vytisknout nebo elektronicky podepsat a poslat přes web nebo e-malem či osobně na HR oddělení.