Powered by Smartsupp

Benefit rodičovského volna

Zaměstnanci na mateřské, otcovské a rodičovské dovolené budou dostávat po dobu 2 měsíců finanční příspěvek ve výši rozdílu mezi státní podporou a vaší hrubou mzdou bez příplatků a odměn.

Prosíme, kontaktujte personální oddělení a svého nadřízeného s alespoň dvouměsíčním předstihem.

Benefit je pouze pro naše současné zaměstnance, kteří mají pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pro žádost o Benefit rodičovského volna využijte náš formulář.

Pro správné podání žádosti prosím podejte na personálním oddělení kopii rodných listů svých děti a potvrzení o výši peněžité pomoci v mateřství. Toto lze doložit prostřednictvím kopie výpisu z bankovního účtu.


Pro zobrazení na mobilních zařízeních využijte tento link: https://forms.gle/g6yLTRxAWJ5y2N6C7

Formuláře vyplňujte pouze ze soukromého počítače nebo z mobilního telefonu.