Powered by Smartsupp

Odeslaní osobního dotazníku poskytujete správci své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek u zaměstnavatele LUKRAM s.r.o.. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:  na přístup k osobním údajům,  na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, ) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,  na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech  na přenositelnost údajů a  vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a ) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.