Powered by Smartsupp

Mzdový lístek - položky

V případě, že Vám nesouhlasí odpracované hodiny/dovolená, kontaktujte nejdříve svého vedoucího (zpracovatele docházky).

322 - Benefit Doprav

Částka spojená s dopravním benefitem svozové dopravy. Částka, ze které se odvádí sociální, zdravotní a daň. 

321 - Bravo Kč navíc

Částka v přesné výši úhrady sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně za Bravo! body.

743 - Bravo body Kč

Hodnota Vašich Bravo! bodů v přepočtu na koruny české. Jedná se o počet bodů Bravo!, kteří se vaši kolegové vám rozhodli darovat.

122 - Hodinová mzda

U zaměstnanců dostávající hodinovou mzdu. Hodiny odpracované * hodinová sazba.

111 - Měsíční mzda

U zaměstnanců dostávající měsíční mzdu. Hodiny odpracované * hodinová sazba (sazba se mění podle počtu pracovních dnů v měsíci). Součet za celý odpracovaný měsíc odpovídá mzdě na pracovní smlouvě.

521 - Dovolená 2022

Finanční částka proplacená za vybranou dovolenou. 

772 - Čištění oděvů

Finanční příspěvek na čištění oděvů. Jedná se o částku 130 Kč nebo 200 Kč. Pracovníci mimo výrobu mají 0 Kč příspěvek.

812 - Nemoc ČSSZ 

Tato položka znázorňuje počet pracovních dnů strávených na nemocenské za pracovní neschopnost trvající více jak 14 dní. Částka v Kč není uvedena, jelikož nemocenskou výpočítává a vyplácí ČSSZ.

862 - nemoc L U K R A M

Finanční částka proplacená za nemoc trvající méně než 14 dní společností 

L U K R A M. Částka v Kč, kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci. 

700 - Straven. paušal

Finanční částka proplacena v rámci stravenkového benefitu společnosti L U K R A M. Částka 82,6 Kč za každou odpracovano usměnu. Částka je nezdaněná a bez odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Částku dostáváte přičtenou k vaší čisté mzdě na účet.

901 - ZÁK. POJ. SOC.

Částka, ze které se vypočítá sociální pojištění. Hrubá mzda + naturální mzda (Bravo! body, doprava, služební auto, atd.). 

902 - ZÁK. POJ. ZDRAV.

Částka, ze které se vypočítá zdravotní pojištění. Hrubá mzda + naturální mzda (Bravo! body, doprava, služební auto, atd.).

911 - DAŇ - ZÁLOHA

Částka, ze které se vypočítá daň. Hrubá mzda + naturální mzda (Bravo! body, doprava, služební auto, atd.).  

1903 - DAŇ sleva zákl.

Položka je uváděna v záporné hodnotě. Je to částka, o kterou se Vám snižuje celková daň. Každý rok v lednu se musí obnovit. Na rok 2022 je částka 2 570 Kč (pro běžného zaměstnance bez důchodu a bez dětí).

1902 - DAŇ SLEVA DÍTĚ

Tato položka snižuje základ daně. Musí se obnovovat 31. 08. V případě, že mzda je nižší než 50 % minimální mzdy, se položka nevyplácí. 

1901 - DAŇ BONUS DÍTĚ

Tato položka snižuje základ daně. Zobrazí se jen v případě, že základ daně je nižší než sleva na dani na dítě (1902). Musí se obnovovat 31. 08. V případě, že mzda je nižší než 50 % minimální mzdy, se položka nevyplácí. Položka je příjmová nezdaněná.

924 - Exekuce

Srážky dle nařízené exekuce dle zákona.

923 - Insolvence

Srážky dle nařízeného insolvenčního řízení dle zákona. 

922 - PŘEDN. POHLED.

Srážky dle nařízené exekuce dle zákona (zpravidla celní úřad, finanční úřad, čssz, zdravotní pojišťovna). 

941 - Mzda na účet

Finanční částka, která Vám přijde na bankovní účet. Změnu účtu je možné provést POUZE písemně k 25. dni v měsíci.