Powered by Smartsupp

Belden Informuje - Milostivé léto

26.06.2023

Milostivé léto je akce, kterou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) poskytuje dlužníkům pojistného na sociální zabezpečení možnost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech. Tato akce je jednorázová a probíhá v období od 1. 7. do 30. 11. 2023.

Podmínkou pro účast na Milostivém léte je plná úhrada dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022 a nebylo v řádném termínu uhrazeno. Dlužníci mají možnost buď zaplatit celou částku dlužného pojistného během období 1. 7. - 30. 11. 2023, nebo pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, rozložit platbu do splátek. Počet splátek se stanoví podle výše dlužného pojistného.

Plátci, kteří dlužné pojistné zaplatí před 1. 7. 2023, nemusí podávat žádné oznámení. V tomto případě dojde k automatickému odpuštění neuhrazeného příslušenství. O této skutečnosti budou poskytnuty informace prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Provedení platby dlužného pojistného nebo oznámení o úhradě je možné provést prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Výše dluhu a další informace budou dostupné od 10. 7. 2023.

Je důležité zdůraznit, že Milostivé léto se nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané soudním exekutorem ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022. Akce se vztahuje na fyzické i právnické osoby, zaměstnavatele i osoby samostatně výdělečně činné, včetně těch, kteří svoji činnost již ukončili.

Zákony týkající se Milostivého léta vztahujícího se k ČSSZ budou právně upraveny zákonem o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. Tento zákon nabude účinnosti od 1. 7. 2023

Více na: zde